Încărcați imagini
Header Image
Apollo Food

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

ATENȚIE: Prezentul aviz legal se aplică întregului conținut al site-ului Web sub numele de domeniu www.apollofood.ro (site-ul Web) și oricărei corespondențe prin e-mail între noi și dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni înainte de a utiliza site-ul. Utilizarea site-ului Web indică faptul că acceptați acești termeni. Dacă nu acceptați acești termeni, nu utilizați site-ul Web. Acest aviz este emis de Essential Cuisine (Companie).

AVIZ JURIDIC IMPORTANT

1. INTRODUCERE

1.1 Prin accesarea oricărei părți a site-ului Web, se consideră că ați acceptat această notificare legală integrală. Dacă nu acceptați acest aviz legal în întregime, trebuie să părăsiți site-ul imediat.

1.2 Compania poate revizui acest aviz legal în orice moment prin actualizarea acestei înregistrări. Ar trebui să verificați site-ul din când în când pentru a examina actualul aviz legal, deoarece este obligatoriu pentru dvs. Anumite dispoziții ale acestui aviz legal pot fi înlocuite prin avize sau termeni legali desemnați în mod expres, localizate pe anumite pagini de pe site-ul Web.

2. LICENȚĂ

2.1 Aveți voie să imprimați și să descărcați extrase de pe site-ul web numai pentru propria utilizare necomercială.

2.2 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor de pe site-ul web (inclusiv fără fotografii și imagini grafice) sunt deținute de companie sau de către licențiatorii acesteia. În scopul prezentei notificări legale, orice utilizare de extrase de pe site-ul Web, altele decât în ​​conformitate cu clauza 2.1, în orice scop este interzisă, cu excepția cazului în care ați obținut permisiunea noastră scrisă prealabilă. Dacă încălcați oricare dintre termenii din acest aviz legal, permisiunea dvs. de a utiliza site-ul Web se încheie automat și trebuie să distrugeți imediat extrase descărcate sau tipărite de pe site.

2.3 Sub rezerva clauzei 2.1, nicio parte a site-ului nu poate fi reprodusă sau stocată pe niciun alt site web sau inclusă în niciun sistem sau serviciu de recuperare electronică publică sau privată fără permisiunea scrisă prealabilă a Companiei.

3. ACCESUL

3.1 În timp ce Compania se străduiește să se asigure că site-ul este în mod normal disponibil 24 de ore pe zi, Compania nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, site-ul Web nu este disponibil în orice moment sau în orice perioadă.

3.2 Accesul la site-ul Web poate fi suspendat temporar și fără notificare în cazul unei defecțiuni a sistemului, întreținere sau reparații sau din motive care nu sunt sub controlul companiei.

4. MATERIALUL ȘI CONDUCTUL VIZITATORULUI

4.1 În afară de informațiile de identificare personală, care sunt acoperite de Politica noastră de confidențialitate, orice material pe care îl transmiteți sau îl postați pe site-ul Web va fi considerat neconfidențial și neproprietar. Compania nu are obligații cu privire la aceste materiale. Compania și desemnații săi sunt liberi să copieze, să dezvăluie, să distribuie, să încorporeze și să folosească în alt mod aceste materiale și toate datele, imaginile, sunetele, textul și alte lucruri încorporate în acesta pentru orice scop comercial sau necomercial.

4.2 Vă este interzis să transmiteți site-ului orice material:

(a) pentru care nu ați obținut toate licențele și / sau aprobările necesare; sau

(b) care constituie o conduită care ar fi considerată infracțiune, poate da naștere răspunderii civile sau, în alt mod, ar fi contrară legii sau încalcă drepturile oricărui terț, în orice țară din lume; sau

(c) care este dăunător din punct de vedere tehnic (inclusiv, fără limitare, date corupte sau alte programe software dăunătoare sau date dăunătoare).

4.3 Este posibil să nu folosiți greșit site-ul (inclusiv, fără limitare, prin hacking).

4.4 Compania cooperează pe deplin cu orice organe de aplicare a legii sau prin ordin judecătoresc care solicită sau îndrumă Compania să dezvăluie identitatea sau să localizeze pe oricine postează orice material care încalcă clauza 4.2 sau clauza 4.3.

5. LEGĂTURI ȘI DIN ALTE SITE-URI

5.1 Linkurile către orice site-uri terțe de pe site-ul Web sunt furnizate exclusiv pentru confortul dvs. Dacă utilizați aceste legături, părăsiți site-ul Web. Compania nu a revizuit toate aceste site-uri terțe și nu controlează și nu este responsabilă pentru aceste site-uri sau conținutul sau disponibilitatea acestora. Prin urmare, Compania nu susține și nu face nicio reprezentare despre acestea, nici un material găsit acolo, nici rezultatele care pot fi obținute din utilizarea acestora. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile terțe legate de site-ul Web, faceți acest lucru în întregul dvs. risc.

6. DECLARAȚIA

6.1 În timp ce Compania se străduiește să se asigure că informațiile de pe site-ul Web sunt corecte, Compania nu garantează acuratețea și completitudinea materialului de pe site. Compania poate efectua modificări ale materialului de pe site-ul Web sau a produselor și informațiilor descrise în acesta, în orice moment, fără notificare prealabilă. Materialele de pe site-ul Web pot fi neactualizate, iar Compania nu se angajează să actualizeze acest material. Nu trebuie luată ca fiind stabilirea vreunui angajament contractual sau de altă natură obligatoriu pentru noi sau pentru oricare dintre filialele grupului nostru

6.2 Materialul de pe site-ul Web este furnizat „așa cum este”, fără condiții, garanții sau alți termeni de orice fel. În consecință, în măsura maximă permisă de lege, Compania vă oferă site-ul Web pe baza faptului că Compania exclude toate reprezentările, garanțiile, condițiile și alți termeni (inclusiv, fără limitare, condițiile implicate de legea unei calități satisfăcătoare, adecvate pentru scopul și utilizarea unei îngrijiri și abilități rezonabile) care, dar pentru această notificare legală, ar putea avea efect în legătură cu site-ul Web.

7. RESPONSABILITATE

7.1 Compania, orice altă parte (indiferent dacă este sau nu implicată în crearea, producerea, întreținerea sau livrarea site-ului Web) și oricare dintre companiile din grupul companiei și ofițerii, directorii, angajații, acționarii sau agenții oricăreia dintre acestea, exclud orice răspundere și răspunderea pentru orice sumă sau fel de pierdere sau pagubă care poate rezulta pentru tine sau pentru un terț (inclusiv fără limitare, orice pierdere sau daune directe, indirecte, punitive sau consecințe sau orice pierdere de venituri, profituri, bunăvoință, date, contracte , folosirea banilor sau pierderea sau daunele care rezultă din sau sunt legate în orice fel de întreruperea activității și indiferent dacă sunt delictuale (incluzând fără limită neglijența), contract sau altfel) în legătură cu site-ul Web în orice mod sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării site-ului Web, a oricăror site-uri web legate de site-ul Web sau a materialelor de pe astfel de site-uri, inclusiv, fără a se limita la pierderea sau deteriorarea din cauza virușilor care vă pot infecta echipamentul computerizat, software, date sau alte proprietăți din cauza accesului dvs., a utilizării sau a navigării pe site sau a descărcării dvs. de orice material de pe site-ul Web sau de pe orice site-uri web legate de acesta.

7.2 Nimic din prezentul aviz legal nu exclude sau limitează răspunderea Companiei pentru orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația aplicabilă.

7.3 În cazul în care utilizarea materialelor dvs. pe site-ul web are ca rezultat necesitatea deservirii, reparației sau corectării echipamentelor, software-ului sau a datelor, vă asumați toate costurile.

8. DREPTUL GUVERNANT ȘI JURISDICȚIA

Prezentul aviz legal este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația engleză. Litigiile care apar în legătură cu acest aviz legal sunt supuse jurisdicției exclusive a instanțelor engleze.

Formular de contact

Aveți o întrebare? Suntem aici ca să vă ajutăm. Trimite o solicitare folosind formularul nostru online.

Trimite o întrebare >
© Drepturi de autor 2023 Apollo.
Toate drepturile sunt rezervate.